Η εταιρεία μας, με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής, υλοποιεί ταξίδια με σκοπό την ενημέρωση στο χώρο της τέντας τόσο από άποψη πανιού, όσο και από άποψη εξαρτημάτων και design. Η συνεχής επαφή με το αντικείμενο της τέντας μας καθιστά υπεύθυνους για μια ολοκληρωμένη και επιτυχημένη πρόταση στο χώρο της σκίασης με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.


Οτιδήποτε χρειάζεστε για την Τέντα